pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

O projekcie III sektor dla EFSu

fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1.jpg

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. 
Umowa o przyznanie dotacji na realizację działań sieci wspólpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.

 

Nazwa projektu: III sektor dla EFS-u

Cele sieci współpracy:  Celem sieci „III sektor dla EFS-u” jest opracowanie i przekazanie do Instytucji Zarządzających ww. programami operacyjnymi rekomendacji organizacji pozarządowych reprezentowanych w Komitetach Monitorujących ww. programów operacyjnych oraz organizacji zainteresowanych obszarami wsparcia EFS w obszarach merytorycznych, zw. głównie z ekonomią społeczną oraz obszarach systemowych, zw. przede wszystkim z zasadami horyzontalnymi.

Planowane efekty: Głównym celem projektu będzie wzmocnienie słyszalności głosu społeczeństwa obywatelskiego w systemie decydowania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zwłaszcza na poziomie wojewódzkim poprzez:

  1. wzmocnienie  roli organizacji w autentycznym wdrażaniu zasady partnerstwa,
  2. zwiększenie zainteresowania sektora pozarządowego systemem wdrażania  funduszy w regionach,
  3. tworzenie trwałych nowych  struktur i narzędzi monitoringowych w regionach oraz wzmacnianie istniejących.

Wartość dotacji: 184 700 zł

  • finansowanie unijne w kwocie: 155 665,16 zł (84,28%)
  • współfinansowanie ze środkow budżetu panstwa 29 034,84 (15,72%)

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG