pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Podkomitet do spraw monitorowania zasady partnerstwa

Podkomitet realizuje następujące zadania:

  1. monitorowanie realizacji zasady partnerstwa w ramach Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  2. przygotowywanie rekomendacji w zakresie ulepszania dotychczasowych mechanizmów zastosowania zasady partnerstwa oraz prowadzenia konsultacji społecznych;
  3. organizowanie spotkań i warsztatów poświęconych zagadnieniom promowania zasady partnerstwa oraz obywatelskich postaw w ramach realizacji perspektywy finansowej UE;
  4. analiza propozycji w zakresie realizacji zasady partnerstwa przesyłanych na adres poczty elektronicznej: partnerstwo[at]mr.gov.pl.

I posiedzenie Podkomitetu - 2 listopada 2016 r.

II posiedzenie Podkomitetu - 10 lutego 2017 r.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG