pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Dla członków KM

Raport z aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących programy operacyjne 2014-2020. Raport obejmuje okres 2014-2020, aut. P. Romaniuk, wyd. OFOP Warszawa 2016

***

O Unii Europejskiej. Sieci, informacje, porady, wyd.Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2016

***

Materiały z I zjazdu pozarządowych czlonków komitetów monitorujących 2014-2020 POŁĄCZMY SIŁY! (Warszawa, 15 lipca 2015 r.).

Dotychczasowe sukcesy przedstawicieli III sektora w programowaniu i monitorowaniu Funduszy UE na lata 2014-2020 (Patrycja Romaniuk), Unia jako wspólnota? Instytucje publiczne i niepubliczne i ich role (Michal Braun), System prawny regulujący wdrażanie Funduszy UE czyli od rozporządzeń wspólnotowych po regulaminy KM - uwaga! linki do aktów prawnych w notatkach pod slajdami (Julia Krzyszkowska), Strategie rządowe i Komitet Umowy Partnerstwa – puzzle czy rozsypanka na poziomie krajowym? (Piotr Frączak).

Pozostałe wystąpienia były związane z prezentacją narzędzi dostępnych w internecie: www.bazawiedzy.funduszeeuropejskie.gov.plwww.monitorpozarzadowy.pl, www.stacja-konsultacja.pl, grupy na Facebooku oraz grupy dyskusyjne z wykorzystaniem google.pl.

***

Monitoring funduszy europejskich - wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Poradnik lidera, kwiecień 2015, wyd. OFOP i KPFOP - Chcesz poznać podstawowe informacje o funduszach europejskich w regionie? Masz plan wzięcia pod lupę środków unijnych w swoim województwie? Opracowanie stanowi kompendium wiedzy nt. monitoringu funduszy w regionach. Uwaga! Należy pobrać (i zapisać) podręcznik, aby działały załączone szablony ankiet.

***

Pierwsze refleksje na temat mechanizmów wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących w ramach perspektywy 2014-2020, K. Wygnański, marzec 2015, wyd. OFOP

***

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktuy i Rozwoju na Apel w sprawie konsultacji uszczegółowień do programów operacyjnych funduszy europejskich 2014-2020podpisany przez ponad 380 organizacji pozarządowych z całej Polski (luty-marzec 2015).

***

Zadania przedstawicieli federacji w komitetach, marzec 2015 - podpowiedzi, jak prosto i skutecznie działać na rzecz współpracy wśród pozarządowych członków KM

***

Pozarządowcy w komitetach - czas do dzieła! P. Frączak, A. Wisniewska-Górczewska, marzec 2015 - Co zrobić, aby byc skutecznym? 16 komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne, 6 komitetów monitorujących programy krajowe, 2 komitety monitorujące programów zajmujących się rozwojem wsi oraz rybołówstwa, wreszcie - 7 komitetów monitorujących programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – to się przekłada na około dwustu (200!) reprezentantów środowiska pozarządowego w systemie monitorowania funduszy europejskich 2014-2020.

***

Raport z udziału OFOP-u w konsultacjach funduszy europejskich 2014-2020, M. Dymkowski, grudzień 2014, wyd. OFOP

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG