pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2015-05-06

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Obszar interwencji PO Polska Wschodnia, lista reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO PW oraz dokumenty regulujące pracę komitetu.

Program Operacyjny Polska Wschodnia wspiera następujące obszary:

  • powstawanie i rozwój startupów dla osób do 35 r.ż.,
  • międzynarodową działalność MŚP,
  • tworzenie innowacyjnych produktów i usług,
  • umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie,
  • komunikacja miejska, kolej, drogi.

Reprezentanci organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO Polska Wschodnia:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)
Członkini: Anna Mikołajczyk (fundacja.pestka[at]gmail.com) tel. 607 621 692
Zastępca: Michał Braun (michal.braun[at]ofop.eu)

Fundacja Biznes i Prawo
Członek: Paweł Backiel (biuro[at]biznesiprawo.eu)
Zastępczyni: Ewelina Piekarska (biuro[at]biznesiprawo.eu)

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR)
Członek: Andrzej Kidyba (lfr[at]lfr.lublin.org.pl)
Zastępczyni: Elżbieta Anasiewicz-Sompor (lfr[at]lfr.lublin.org.pl)

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP)
Członkini: Lucyna Golonko
Zastępca: Karol Szmytko

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO Polska Wschodnia prowadzi pan Przemysław Rdes z Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, tel. 22 273 82 38, mail: przemyslaw.rdes[at]mir.gov.pl, http://www.polskawschodnia.gov.pl

Instytucje Pośredniczące dla Programu Polska Wschodnia
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (oś priorytetowa I i II)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, (22) 432 71 25, fax: (22) 432 86 20

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (oś priorytetowa III)
ul. Bonifraterska 17
00 - 203 Warszawa
tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

pdfProgram Operacyjny Polska Wschodnia
pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO PW (wersja z 31.03.2015)
pdfZarządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 18 dot. powołania Komitetu Monitorującego PO Polska Wschodnia
pdfRegulamin Komitetu Monitorującego PO PW
pdfUchwała nr 1 dot. Regulaminu Komitetu Monitorującego
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG