pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2015-05-06

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Obszar interwencji PO Polska Cyfrowa, lista reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO PC oraz dokumenty regulujące pracę komitetu.

Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju: szerokopasmowego internetu, efektywnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa przewiduje m.in.:

  • rozbudowę sieci szerokopasmowej tak aby zniwelować różnice w dostępie w całym kraju,
  • rozwój e-usług administracji rządowej (elektronizacja, poprawa dostępności, funkcjonalności), zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego do ich ponownego wykorzystania,
  • działania zwiększające poziom korzystania z nowoczesnych technologii przez mieszkańców w codziennym życiu (poprzez wspieranie działań edukacyjnych lokalnych centrów aktywności i kampanie).

Budżet Programu to 2,56 mln euro, w tym 2,17 mld euro środków unijnych.

Reprezentanci organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO Polska Cyfrowa:
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)
Członek: Łukasz Broniszewski (
lukasz.broniszewski[at]ofop.eu) tel. 56 678 84 16
Zastępczyni: Katarzyna Sadło (ksadlo[at]frso.pl) tel. 22 616 33 16

Członek: Zbigniew Kaliszyk (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP) (zbigniew.kaliszyk[at]zg.zosprp.pl)

Fundacja Widzialni
Członek: Artur Marcinkowski (biuro[at]widzialni.org)
Zastępczyni: Monika Szczygielska (biuro[at]widzialni.org)

Członek: Bartosz Mioduszewski (Fundacja Aktywizacja) (elzbieta.dydak[at]frsi.org.pl)
Zastępczyni: Elżbieta Dydak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego(bartosz.mioduszewski[at]idn.org.pl)

Fundacja Projekt: Polska
Członek: Alek Tarkowski (biuro[at]projektpolska.pl)
Zastępczyni: Katarzyna Werner 
(biuro[at]projektpolska.pl)

Członek: Jacek Wojnarowski (Instytut Spraw Publicznych) (jacek.wojnarowski[at]isp.org.pl)
Zastępczyni: Justyna Jasiewicz (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) (justyna.jasiewicz[at]uw.edu.pl)

Fundacja Vis Maior
Członek: Jacek Zadrożny (biuro[at]fundacjavismaior.pl)

Zastępczyni: Anna Rozborska (biuro[at]fundacjavismaior.pl)

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO Polska Cyfrowa prowadzi pan

Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Projektów Pomocy Technicznej w Departamencie Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

tel.: + 48 22 273 76 82
e-mail: sekretariatKMPOPC@mir.gov.pl
pdfProgram Operacyjny Polska Cyfrowa
pdfSzczegolowy opis osi priorytetowych POPC (wersja z 30.09.2015)
pdfDiagnoza PO PC
pdfRegulamin Komitetu Monitorującego PO PC
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG