pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2015-05-06

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Obszar interwencji Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, lista reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO IR oraz dokumenty regulujące pracę komitetu.

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój koncentruje się na inwestycjach i obejmuje wsparcie w zakresie:

  • prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  • zwiększenia intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji,
  • wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach,
  • zwiększenia potencjału badawczego,
  • rozwoju nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki,
  • powstawania międzynarodowych agend badawczych.

Reprezentanci organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO Inteligentny Rozwój:
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)
Członkini: Joanna Brzozowska-Wabik (joanna[at]spoldzielnie.org.pl)
Zastępca: Łukasz Broniszewski (lukasz.broniszewski[at]ofop.eu) tel. 56 678 84 16

Fundacja Fundusz Współpracy (FFW)
Członek: Jacek Ostrowski (cofund[at]cofund.org.pl)
Zastępczyni: Agnieszka Siekiera (cofund[at]cofund.org.pl)

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój prowadzi pani Iga Kolska z Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, tel. 22 273 80 90, http://www.poir.gov.pl/ 

pdfProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój
pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO IR (wersja z 27.03.2015)
pdfRegulamin Komitetu Monitorującego PO IR
docZałącznik nr 1 do Regulaminu KM - katalog praw i obowiązków członka KM
docZałącznik nr 2 do Regulaminu KM - oświadczenie i deklaracja członka KM
docZałącznik nr 3 do Regulaminu KM - oświadczenie i deklaracja obserwatora KM
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG