pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2015-05-06

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Obszar interwencji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lista reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO IiŚ oraz dokumenty regulujące pracę komitetu.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma najwięcej zadań i największy budżet ze wszytkich programów operacyjnych 2014-2020 w całej Unii Europejskiej. Główne obszary interwencji, to:

  • gospodarka niskoemisyjna,
  • ochrona środowiska,
  • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu,
  • transport,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • ochrona zdrowia,
  • dziedzictwo kulturowe.

Reprezentanci organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO Infrastruktura i Środowisko:

Centrum Zrównoważonego Transportu (CZT)
Członek: Krzysztof Rytel (biuro[at]czt.org.pl)
Zastępczyni: Marta Wiśniewska (biuro[at]czt.org.pl)

Fundacja WWF Polska
Członek: Tomasz Adamczewski (kontakt[at]wwf.pl)
Zastępczyni: Julia Krzyszkowska (kontakt[at]wwf.pl)

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM)
Członkini: Beata Matyjaszczyk (kontakt[at]prom.info.pl)
Zastępca: Wiesław Turzański (kontakt[at]prom.info.pl)

Polska Zielona Sieć (PZS)
Członkini: Joanna Furmaga (info[at]zielonasiec.pl)

Zastępca: Piotr Nieznański (info[at]zielonasiec.pl)

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM
Członek: Jakub Krzysztof Adamski (siskom[at]siskom.waw.pl)
Zastępczyni: Anna Pielaszek (siskom[at]siskom.waw.pl)

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP)
Członkini: Renata Cybor (zg[at]zosprp.pl)
Zastępca: Leszek Filipiak (zg[at]zosprp.pl)

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO IiŚ prowadzi pani Katarzyna Kruszewska z Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, mail: kmpois14-20[at]mir.gov.pl, tel. 22 273 77 34.

pdfProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG