pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2015-05-06

Umowa Partnerstwa

Krótki opis obszaru interwencji Umowy Partnerstwa, lista pozarządowych członków i zastępców w Komitecie UP oraz główne dokumenty.

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Oznacza to, że zapisane w niej cele - przekładające się na krajowe i regionalne programy operacyjne - są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarow Morskich i Rybackich (EFROMiR).

Koperta dla Polski zawiera największą pulę środków ze wszystkich państw członkowskich. Na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu UE 120,1 mld euro. Na sumę tę składają się przede wszystkim środki polityki spójności – 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki Rolnej – 32,1 mld euro, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – ok. 0,5 mld euro. Około 5 mld euro zostanie wykorzystanych w takich programach jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus.

Reprezentanci organizacji pozarządowych w Komitecie Umowy Partnerstwa:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Piotr Frączak (piotr.fraczak[at]gmail.com)

Caritas Polska
ks. Stanisław Słowik (sslowik[at]caritas.pl)

Fundacja Aktywizacja
Agata Gawska (agata.gawska[at]idn.org.pl)

Fundacja im. Stefana Batorego
Ewa Kulik-Bielińska (ekulik[at]batory.org.pl)

Fundacja Innopolis
Tomasz Bilicki (tomasz.bilicki[at]innopolis.pl)

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Jan Jakub Wygnański (kwygnanski[at]stocznia.org.pl)

Instytut Edukacji Społecznej
Paweł Dębek (pawel.debek[at]ies.org.pl)

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Arkadiusz Jachimowicz (a.jachimowicz[at]eswip.pl)

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK)
Justyna Ochędzan (justyna.k.ochedzan[at]wrk.org.pl)

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Cezary Miżejewski (cmizejewski64[at]gmail.com)

Związek Harcerstwa Polskiego
Małgorzata Sinica (naczelnik[at]zhp.pl)

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP)
Teresa Tiszbierek (zg[at]zosprp.pl)

Wyjaśnienie

Członkowie KUP-u z ramienia sektora pozarządowego w większości zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. Na wakujące miejsca Rada wskazała swoich członków, przedstawicieli ngo. Następnie całą listę RDPP zgłosiła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Z tego względu osoby te w rozdzielniku MIiR figurują jako przedstawiciele RDPP.

Sekretariat Komitetu Umowy Partnerstwa prowadzi pani Anna Sulińska-Wójcik z Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, mail: komitet.koordynacyjny[at]mir.gov.pl, tel. 22

pdfUmowa Partnerstwa
pdfWytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących 2014-2020 realizacji zasady partnerstwa
pdfWytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących 2014-2020
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG