pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Obszar interwencji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, lista reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PROW oraz dokumenty regulujące pracę komitetu.

2016-06-15

Dnia 24 czerwca 2016 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W porządku obrad znajdują się m.in: zatwierdzenie Sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2014 i 2015.

2016-04-21

RDPP podjęła uchwałę w sprawie wskazanni aprzesdtawicieli organizacji pozarządowych do rupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

2016-04-21

Uczestnicy: większość członków Grupy, Pan Minister Ryszard Zarudzki, inne osoby towarzyszące członkom GR. Przewodniczył Pan Bartosz Szymański – obecnie pracujący w ARiMR. Pan Bartosz Szymański będzie przewodniczył Grupie do czasu wybrania w jego miejsce zastępcy Dyrektora Departamentu ROW.

2016-02-11

W dniu 12 stycznia odbyło posiedzenie Grupy Roboczej ds. RLKS. Grupa była prawie w komplecie, w tym w komplecie osoby bezpośrednio zaangażowane w funkcjonowanie LGD - Katarzyna Jórga, Edward Trojanowski i Krzysztof Kwatera.

W dniu 13 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Była większość członków KM, w tym Katarzyna Jórga, Edward Trojanowski, Krzysztof Kwatera i Dorota Metera. W spotkaniu uczestniczył cały czas Minister Ryszard Zarudzki.

2016-01-07

W dniu 13 stycznia 2016 r. odbędzie posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. W załączeniu materiały na to posiedzenie. Prosimy o przesyłanie uwag do materiałów do p. Doroty Metery (dorota.metera[at]gmail.com) do 11.01.2016 r.

2015-09-16

9 września 2015 r. powstała grupa robocza ds. Ochrony Środowiska i Klimatu w Komitecie Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

2015-09-08

4 września 2015 r. miały miejsce posiedzenia Grupy Roboczej ds. RLKS i Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje – rezultat tych posiedzeń.

2015-09-02

4 września 2015 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniżej zamieszczamy materiały na to posiedzenie - pozarządowi członkowie Komitetu Monitorującego czekają na Wasze uwagi - tu znajdziecie do nich kontakt. 

 

2015-07-22

KM Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpatruje możliwość powołania Grupy roboczej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu. Grupa ma liczyć 10 osób, z czego połowa to członkowie/członkinie komitetu, a połowa - no, własnie, kto? Czy znacie dobrych ekspertów? Nabór kandydatur trwa do 3 sierpnia.

2015-07-22

Poniżej najważniejsze sprawy ze spotkania. Uczestniczyło 9 członków czy też osób je reprezentujących. Ze strony LGD byliśmy oboje z Katarzyną Jórgą. Edward Trojanowski – LGD/LGR był nieobecny z powodu choroby. Informacja Krzysztofa Kwatery.

2015-06-29

Komitet obejmował przyjęcie uchwał zmieniających niewielkie fragmenty tekstów i budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kryteriów dla niektórych działań czy tylko typów operacji, w tym wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Także dotyczył utworzenia grup roboczych, w tym ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Dużo ważnych szczegółów poniżej.

2015-06-23

25 czerwca 2015 r. odbędzie się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zapoznaj się z uwagami, które chce zgłosić strona pozarządowa. 

2015-04-21

10 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W regulaminie dokonano kilku pozytywnych zmian m.in. skrócono czas na zgłoszenie zastępstwa z 5 do 2 dni. Co do dokumentów, wyjaśniono, że po ich przesłaniu do członków Komitetu są jawne.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG