pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Linki i Kontakt

Serwis na portalu ngo.pl poświęcony funduszom europejskim

Portal Funduszy Europejskich 2014-2020 prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (wszystkie informacje horyzontalne oraz o programach krajowych, regionalnych i Europejskiej Współpracy Terytorialnej) 

FB: Fanpage OFOP-u

FB: Grupa zamknięta: Organizacje pozarządowe - perspektywa finansowa 2014-2020 (Informacje dotyczące planowania, konsultowania przyszłych funduszy europejskich i dyskusji wokół tych tematów)

FB: Grupa zamknięta: Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych w KM Fundusze UE 2014+ (Grupa stanowi narzędzie wymiany informacji pomiędzy reprezentant(k)ami organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne na lata 2014-2020.)

Strategia III sektor dla Polski

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (strona domowa)

Portal Funduszy Europejskich 2007-2013 prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Kontakt

Agata Wiśniewska-Górczewska

agata.wisniewska[at]ofop.eu, skype: awg_ofop, tel./fax 22 115 60 21

Tomasz Piątek

tomasz.piatek[at]ofop.eu, tel./fax 22 115 60 21

Portalem administruje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa

www.ofop.eu

 

Współpracowali z nami: 

Krystian Kiszka

Patrycja Romaniuk

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG