pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dokumenty programowe oraz lista reprezentantów organizacji pozarządowych. 

 

 

2017-07-31

Informujemy, iż zaakceptowana została VI aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2017-07-19

12 lipca 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się V posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa. Uczestniczyło w nim ponad 80 przedstawicieli strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Posiedzeniu przewodniczył wiceminister Jerzy Kwieciński. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej – Erich Unterwurzacher z DG REGIO oraz Michael Morass z DG EMPLOYMENT.

2017-06-12

W dniu 22 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-15.30 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, w budynku przy ul. Wspólnej 2/4, sala 5114 A+B odbędzie się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

2015-11-08

W dniu 6 listopada 2015 r. odbyło się V Posiedzenie Grupy roboczej ds. wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas spotkania nie były poruszane kwestie szczególnie istotne dla sektora pozarządowego, niemniej jednak nasi przedstawiciele uczestniczyli w tym spotkaniu i przekazali materiały ze spotkania, które załączamy poniżej.

Źródło: Łukasz Broniszewski, zastępca członka Komitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój 

2015-10-05

31 sierpnia 2015 roku został zaakceptowany ostateczny kształt Szczegółowego Opisu Priorytetów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

2015-10-05

7 września 2015 r. odbyło się w Warszawie III posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, w którym z ramienia OFOP udział wzięła Joanna Brzozowska-Wabik. Na wstępie przedstawiono aktualny stan wdrażania Programu, podkreślając, iż większość osi priorytetowych już została uruchomiona lub zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. Odnotowano również duże zainteresowanie samym programem i poszczególnymi konkursami, chociaż widać, że niektóre działania cieszą się większym zainteresowaniem. Dla przykładu w ramach tzw. „szybkiej ścieżki” złożono 784 wnioski, które po etapie oceny formalnej i pierwszej oceny merytorycznej jeszcze w tym tygodniu zostaną poddane ocenie przez panel ekspertów.

2015-08-20

17 sierpnia 2015 r., na mocy uchwały nr 15 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Komitet Monitorujący zatwierdził w trybie obiegowym Strategię komunikacji Programu Operacyjengo Inteligentny Rozwój 2014-2020. Tekst strategii oraz uchwała znajduje się poniżej. 

 

2015-08-05

W dniu 5 sierpnia 2015 roku odbyło się  IV Posiedzenie Grupy roboczej ds. wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Główne tematy, które zostały poruszone to kryteria, kryteria, kryteria...

2015-07-17

Uwagi organizacji do projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych do 26 lipca zbiera Joanna Brzozowska-Wabik.

2015-07-17

W informacji podsumowującej II posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój załączniki zostały uzupełnione o protokół z posiedzenia oraz uchwały przyjmujące kryteria wyboru operacji w działaniach. 

Informacje od Łukasza Broniszewskiego, OFOP, zastępcy członka KM PO IR

2015-06-22

W czerwcu br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przyjął kolejny pakiet kryteriów wyboru projektów. W okresie od czerwca do września 2015 r. planowane jest stopniowe ogłaszanie konkursów w działaniach, w odniesieniu do których szczegółowe kryteria zostały uzgodnione. 

2015-03-31

W trakcie spotkania, na którym OFOP reprezentował Łukasz Broniszewski, przyjęto m.in. Regulamin prac Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Podczas spotkania zaprezentowano również zamierzenia instytucji pośredniczących dla poszczególnych części programu. 

2015-03-31

W I-ym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój uczestniczył m.in. Łukasz Broniszewski reprezentujący OFOP.  W trakcie tego posiedzenia przedyskutowano i zaakceptowano Regulamin prac Komitetu oraz podjęto decyzje dotyczące kryteriów wyboru projektów dla I Osi priorytetowej.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG