pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2015-07-01

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Obszar interwencji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, lista reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PROW oraz dokumenty regulujące pracę komitetu.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO Ryby) 2014-2020 został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

  • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
  • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
  • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Główne obszary interwencji to:

  1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej.
  2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury.
  3. Środki służące wspólnemu interesowi - polepszenie organizacji sektora rybackiego.
  4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Reprezentanci organizacji pozarządowych w KM PO Ryby:

WWF Polska
członek: Piotr Prędki (PPredki[at]wwf.pl)
Nasza Ziemia
zastępca członka: Małgorzata Izdebska (malgosia.izdebska[at]naszaziemia.pl)

pdfProgram Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG