pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Witamy w Pozarządowym Monitorze Programów Operacyjnych 2014-2020.
Zachęcamy do czytania, komentowania, opiniowania i współkształtowania
tej przestrzeni razem z nami!

Monitor służy do śledzenia informacji z wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 z perspektywy organizacji pozarządowych. W latach 2014-2020 organizacje mają ponad 200 reprezentantów/reprezentantek w komitetach. Umowa Partnerstwa, 8 krajowych programów, 16 programów regionalnych, 7 programow Europejskiej Współpracy Terytorialnej określają wydatkowanie w Polsce środków unijnych w ramach polityki spójności mającej na celu wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie – ich mieszkańcami. Dużo działań, środków, możliwości. 

Aktualności dowiesz o wszystkich nowościach w Monitorze, bez względu na dział.

Jeśli jesteś członkiem/członkinią, zastępcą/zastępczynią lub obserwatorem/obserwatorką w komitecie monitorującym program krajowy, regionalny bądź międzynarodowy, szczególnie zapraszamy do działu Dla członków KMZnajdziesz w niej podpowiedzi, jak skuteczniej działać w komitecie. Nie wiesz, kto Cię reprezentuje? Sprawdź według listy komitetów.

Jeśli chcesz sprawdzić, co się dzieje w interesującym Cię programie, o czym informują Twoi reprezentanci, skorzystaj z menu po lewej stronie. Znajdziesz tu informacje o posiedzeniach komitetów, podjętych uchwałach, konsultacjach dokumentów, czy spotkaniach.

Chcesz się włączyć w dyskusję i wpływać na dokumenty programujące fundusze? Zajrzyj do działu Trwające konsultacje.

Komitety monitorujące mają za zadanie doglądanie zarządzania oraz właściwej realizacji poszczególnych programów operacyjnych. Pełnią one funkcję doradczo–opiniodawczą wobec Instytucji Zarządzającej danym programem. W składzie Komitetu znajdują się przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

Rola komitetów monitorujących perspektywy 2014+ została szczegółowo opisana w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a polega m.in. na:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach Programu,
  • zatwierdzanie ew. zmian tych kryteriów,
  • analizowanie postępu w zakresie osiągania celów Programu,
  • analizowanie oceny realizacji Programu,
  • przedkładanie propozycji zmian Programu,
  • zatwierdzanie 
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG