pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG