pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Wyszukiwanie frazy:

I posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój (10.03.2015)
W trakcie posiedzenia dyskutowano nad Regulaminem Komitetu, w którym to Regulaminie przyjęto zapis iż „Organizacje/ instytucje delegujące swych przedstawicieli dążą do zapewnienia stałej reprezentacji [...]

Posiedzenie Prekomitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój (18.12.2014)
Jeśli mowa o wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R oraz wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach rolę instytucji pośredniczącej będzie pełniło Ministerstwo Gos [...]

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG